ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 

การแย่งลูกระหว่างประเทศ (HAUGE)

เรื่องการแบ่งสิทธิในการดูแลบุตรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยครั้ง เมื่อสถานการณ์ในครอบครัวเริ่มระหองระแหงพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะฉวยโอกาสพาตัวเด็ก ออกจากประเทศถิ่นที่อยู่ปกติของเด็กไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองอีกฝ่ายและในบางกรณีที่เลวร้ายกว่านั้นคือการที่เด็กต้องถูกโยกย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ เพื่อหลบหนีการติดตามจากผู้ปกครองอีกฝ่าย ทนายความลำปางขอเรียนว่า เด็กจะต้องอยู่ในภาวะโศกเศร้าเพราะขาดสัมพันธภาพที่มั่นคงทั้งกับผู้ปกครองอีกฝ่ายและกับเพื่อนฝูงในรุ่นราวคราวเดียวกัน เด็กจะสานความสัมพันธ์อยู่กับผู้ปกครองที่ลักพาตัวมาเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น จึงเป็นเรื่องง่ายที่เด็กซึ่งเด็กตกอยู่ในสถานการณ์นี้จะถูกล้างสมองอยู่เสมอ (ส่วนใหญ่เด็กจะรับรู้จากผู้ปกครองที่ลักพาตัวมาว่าผู้ปกครองอีกฝ่ายตายแล้วหรือไม่สนใจใยดีในตัวเด็กอีกต่อไป)

 

อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการลักพาตัวเด็กเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีหลายเรื่องซึ่งอนุญาตให้ผู้ปกครองที่บุตรของตนถูกลักพาตัวทนายลำปางขอเรียนว่า ผู้ปกครองคนอื่น ๆ ยื่นคำร้องขอคืนเด็ก ประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในอนุสัญญากรุงเฮกในการลักพาตัวเด็กมาหลายปีแล้ว ในปี 2556 ประเทศไทยได้นำบทบัญญัติสำคัญของอนุสัญญากรุงเฮกและการลักพาตัวเด็กมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศ

 

แต่หากเป็นการลักพาตัวเด็กระหว่างบิดามารดาภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้การดำเนินคดีภายใต้อนุสัญญากรุงเฮก ทนายความลำปางขอเรียนว่า จะเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ภายใต้เขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว
ที่มีเขตอำนาจ

 

การแย่งลูกที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศต้องใช้อนุสัญญากรุงเฮก ทนายความลำปางขอเรียนว่า แต่หากเป็นการแย่งลูกภายในประเทศไทยต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อดำเนินคดีกันระหว่างบิดามารดา แม้ว่าบิดาหรือมารจะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม

==============

#ทนายลำปางอาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางเก่ง #ปรึกษาทนายลำปาง #ทนายอาสาลำปาง #ปรึกษาทนายลำปางฟรี #ทนายความลำปางมืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายลำปาง #ปรึกษาทนายลำปาง #รายชื่อทนายความลำปาง #สำนักทนายความลำปาง #ทนายเก่งๆลำปาง #สภาทนายความลำปาง #สำนักงานกฎหมายลำปาง #ทนายที่ดินลำปาง #ทนายอาสาศาลลำปาง #ทนายอาสาศาลากลางลำปาง #กฎหมายลำปาง #สำนักงานทนายความลำปาง #สำนักงานกฎหมายลำปาง #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง #ทนายฝึกงานลำปาง #ฝึกงานทนายลำปาง #LawFirmลำปาง #ปรึกษาทนายลำปาง  #ทนายเก่งลำปาง #ทนายลำปางpantip #ทนายอาสาลำปาง #ปรึกษาทนายฟรีลำปาง #ทนายสันป่าตอง #ทนายสันทราย #ทนายแม่ริม #ทนายสันกำแพง #ทนายสารภี

Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×