ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 
A Circle of relatives Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for Divorce
A Circle of relatives Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for Divorce Table of Contents ·       A Circle of relatives Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for a New Jersey Divorce ·       Offering Goal Stee...
Do you want to make any vital purchases?
Do you want to make any vital purchases? Talking of your present dwelling state of affairs, many attorneys, together with divorce lawyer Kelvin Birk advise that this can be the time to buy wanted home equipment or automobiles. While you record for divorce, the court docket will freeze all of your b...
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney EP.1
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney EP.1 It’s by no means simple to stand the truth that your marriage has too many insurmountable issues to proceed and that dissolving it’s going to be absolute best for all concerned. Discovering the fitting divorce attorney is...
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney EP.2
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney EP.2 In case you haven’t but thought to be those problems, that is the time to take into consideration them. No longer all will follow to you, however it’s absolute best to first suppose them via. They’re going to let you deci...
How will divorce affect your monetary state of affairs?
How will divorce affect your monetary state of affairs? Until you’re the person who has treated the bills, you might have no clue as to how a lot your way of life prices. Collect the entire ordinary expenses (telephone, web, utilities), checking account statements, and bank card expenses. Do you pe...
Loyalties Will Trade EP.1
Loyalties Will Trade EP.1 Your in-laws might marvel you and undertaking to stick as regards to you in addition to their grandchildren. Finally, they know even greater than you that their son or daughter has faults. Then again, it’s possible you’ll to find your self overlooked of vacations and diffe...
Trade Can Be Excellent
Trade Can Be Excellent Many adjustments paintings for your benefit. Shared custody approach you’re going to have a large number of unfastened time. You’ll use it to sign up for a ebook membership, glance right into a meet-up team that stocks your pursuits, sign up for a fitness center, or soak up y...
What leads you to conclude that divorce is the one resolution for your marital state of affairs?
What leads you to conclude that divorce is the one resolution for your marital state of affairs? You should definitely didn’t achieve this choice within the warmth of a controversy. Give your self a couple of days to let your feelings subside, then believe the day in and day trip lifetime of your p...
Will you still are living to your present domestic?
Will you still are living to your present domestic? In case you and your spouse make a decision promoting your house is absolute best on your state of affairs, communicate over whether or not part the proceeds of the sale will probably be a part of your divorce agreement. Then again, believe whethe...
Your Paintings Scenario EP1
Your Paintings Scenario EP1 In case you’ve been a stay-at-home dad or mum, you’re going to perhaps want to discover a task. However even supposing you may have had the similar employer for years, it’s possible you’ll want to paintings other hours to be there on your children. To find out if that is...
Your Paintings Scenario EP2
Your Paintings Scenario EP2 Or it’s possible you’ll want to command a better wage. If that is the one explanation why you’re going to be leaving, it’s possible you’ll wish to speak about the opportunity of getting a elevate. Then again, in case your boss says no, don’t point out that you’re going t...
เงินจองซื้อบ้านเป็นมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย
เงินจองซื้อบ้านเป็นมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง มัดจำนั้นมีหลายคนในที่นี้ มีความสนใจในเรื่องมัดจำอย่างแน่แท้ และหลายคนในที่นี้ย่อมเกิดข้อสงสัยตามมาว่า สิ่งใดที่เรียกว่ามัดจำ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้หรือศึกษากฎหมาย...
เงินประกันชีวิตเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่
เงินประกันชีวิตเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง เงินประกันชีวิตไม่ใช่ทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนหรือขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย จึงไม่ใช่ทรัพย์มรดก เพราะเป็นเงินที่ได้มาจากสัญญาประกันชีวิตเป็นเงินที่ได้มาภายหลังจากผู้ตายถึงแก...
เจ้าหนี้ไม่ได้ส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันจะมีผลอย่างไร
เจ้าหนี้ไม่ได้ส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันจะมีผลอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงได้ทราบข่าวคราวเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวด้วยสัญญาค้ำประกันกันมาบ้างแล้วใช่หรือไม่ กฎหมายแก้ไ...
เจ้าหนี้มีสิทธินำเงินที่ชำระจากลูกหนี้ไปหักดอกเบี้ยก่อนนำไปหักต้นเงิน
เจ้าหนี้มีสิทธินำเงินที่ชำระจากลูกหนี้ไปหักดอกเบี้ยก่อนนำไปหักต้นเงิน จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง จำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระในแต่ละครั้งตามที่โจทก์อ้างนั้นนำไปหักชำระดอกเบี้ยที่ค้างได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ค้างชำระ...
เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน
เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน ในบางครั้งเจ้าหนี้ต้องการหักหนี้ของตนกับหนี้ตามมีต่อลูกหนี้นี้ แต่ไม่รู้ว่าสามารถทำได้หรือไม่ ทนายความลำปาง ขอเรียนว่า ประเด็นนี้ กฎหมายได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา มาตรา 341 ทนายลำปาง ขอเรียนว่า ถ้าบุคคลสองคน...
เจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ค้ำประกันเกิน ๖๐ วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด ผลเป็นอย่างไร
เจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ค้ำประกันเกิน ๖๐ วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด ผลเป็นอย่างไร  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง แม้สัญญาค้ำประกันจะทำขึ้นก่อนกฎหมายฉบับปัจจุบันใช้บังคับ แต่การบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันทราบว่า ผู้ค้ำประกันต้องชำระเงินให้แ...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว่าเป็นกา...
เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยออกค่าก่อสร้างช่วยและได้เช่ากันเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี โดยไม่ได้สลักหลังโฉนด ผลตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร
เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยออกค่าก่อสร้างช่วยและได้เช่ากันเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี โดยไม่ได้สลักหลังโฉนด ผลตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ท่านผู้อ่านบางคนได้เคยเช่าบ้าน เช่ารถยนต์ เช่าหนังสือการ์ตูน เช่าห้องพัก แต่...
เบี้ยปรับ
เบี้ยปรับเบี้ยปรับ คือ ข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดกันไว้ล่วงหน้าในสัญญาว่า ถ้ามีการผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือการชำระหนี้ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทำอันฝ่าฝืนสัญญา ทนายลำปางขอเรียนว่า กฎหมายจะให้เบี้ยปรับเพื่อตอบแทนค่าเสียหาย เบี้ยปรับอาจกำหนดไว้เป็นตัวเงิน หรือเป็นการชำระหนี้อย...
เป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ ถือเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ขณะส่งมอบสินค้า โจทก์ผู้ขายจึงต้องรับผิดแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 472 และการที่บริษัทผู้ว่าจ้างปรับลดค่าจ้างแก่จำเลยที่ 1 ในส่วนหลังคาดังกล่าว ถือได้ว่าไม่ประสงค์ให้โจทก์เข้าไปแก้ไข #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
เป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ ถือเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ขณะส่งมอบสินค้า โจทก์ผู้ขายจึงต้องรับผิดแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 472 และการที่บริษัทผู้ว่าจ้างปรับลดค่าจ้างแก่จำเลยที่ 1 ในส่วนหลังคาดังกล่าว ถือได้ว่าไม่ประสงค์ให้โจทก์เข้...
เมื่อเป็นเจ้าหนี้จำนองแล้วย่อมมีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรบ้าง
เมื่อเป็นเจ้าหนี้จำนองแล้วย่อมมีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรบ้าง    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง     เจ้าหนี้จำนองมีสิทธิฟ้องคดีอย่างไรบ้าง บ้างท่านอาจเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ แล้วมีการจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้ ซึ่งตามกฎหมา...
เมื่อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วต้องทำอย่างไร
เมื่อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วต้องทำอย่างไร   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ทนายความลำปางจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของผู้อื่น ซึ่งการครอบครองปรปักษ์นี้ เป็นการ...
เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร
เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร ซึ่งทางกฎหมายเรียกว่า การสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สิน ตามกฎหมายแล้วม...
เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับ
เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน อันเป็นหนี้เหนือบุคคล หาใช่เป็นสิทธิเ...
เมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้จะฟ้องทายาทลูกหนี้รับผิดได้หรือไม่
เมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้จะฟ้องทายาทลูกหนี้รับผิดได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว  ย่อมมีทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาท  และยังมีหนี้ที่เจ้ามรดกทิ้งไว้ในทายาทของเจ้ามรดกนั้น  จึงมีปัญหาต...
เมื่อลูกหนี้ตายต้องฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่ผิดนัดและรู้ว่าตาย
เมื่อลูกหนี้ตายต้องฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่ผิดนัดและรู้ว่าตาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การที่ลูกหนี้ตายไม่ว่าสัญญานั้นๆ จะมีอายุความนานเพียงใดก็ตาม แต่หากได้ความว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และถึงแก่ความตายแล้ว ก่อให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมายแก่เจ้าหน...
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง เมื่อจะกล่าวถึงค่าชดเชยก็ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องได้ทำงานให้แก่นายจ้างมาแล้วสักพักหนึ่งอันเป็นระยะเวลานานพอสมควรท...
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง เมื่อจะกล่าวถึงค่าชดเชยก็ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องได้ทำงานให้แก่นายจ้างมาแล้วสักพักหนึ่งอันเป็นระยะเวลานานพอสมควรท...
เลิกจ้างได้ค่าชดเชยอย่างไรและเงื่อนไขการได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างได้ค่าชดเชยอย่างไรและเงื่อนไขการได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ก่อนอื่นนั้น  การจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย  จะต้องมีความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย  ระหว่าง  นายจ้างและลูกจ้างเสียก่อน  หรือที่เรียกอ...
เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร
เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ประมวลฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อน...
แก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้ไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ
แก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้ไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การกู้ยืมเงินนั้น  ในบางครั้งคู่สัญญาได้ทำสัญญากู้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระบุจำนวนเงินตามสัญญากู้และรายละเอียดในสัญญากู้ไว้แล้วครบถ้วน  แต่ภายหลังผู้กู้ม...
โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยของราคารถยนต์เช่าซื้อใช้แทน
โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยของราคารถยนต์เช่าซื้อใช้แทน จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การเรียกดอกเบี้ยนั้น  จะต้องมีการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชดใช้เป็นที่แน่นอนแล้ว  หากปรากฏว่า  ไม่แน่ว่า  จำเลยจะคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อหรือไ...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทั้ง 3 แปลง เดิมเป็นทางเกวียนมาก่อน บิดาโจทก์และโจทก์รวมทั้งชาวบ้านใช้ทางพิพาทเข้าออกไปมาจากหมู่บ้านไปทุ่งนาก่อนที่จะม...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินของ ส. และ ต. ภายหลังแบ่งแยก ต. ผู้ขายที่ดินให้แก่โจทก์ตกลงยินยอมให้โจทก์ใช้ทางพิพาทซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่ ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทั้ง 3 แปลง เดิมเป็นทางเกวียนมาก่อน บิดาโจทก์และ...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินของ ส. และ ต. ภายหลังแบ่งแยก ต. ผู้ขายที่ดินให้แก่โจทก์ตกลงยินยอมให้โจทก์ใช้ทางพิพาทซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของ ต....
ใบสมัครสินเชื่อบุคคล เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่
ใบสมัครสินเชื่อบุคคล   เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในบางครั้งท่านได้กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นบ้าง  จากธนาคารบ้าง  ซึ่งจะต้องกระทำต่อหน้าพนักงานของธนาคารหรือต่อหน้าเจ้าหนี้  แต่ในกรณ...
ให้เขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
ให้เขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ในบางครั้ง  การที่นายจ้างต้องการให้ลูกจ้างออกจากงานโดยต้องเลี่ยงกฎหมายทุกวิธี  เพื่อให้หลุดพ้นจากกฎหมายแรงงาน  ซึ่งลูกจ้างบางรายนายจ้าง...
ให้เขียนสัญญากู้ยืมเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาเป็นการข่มขู่โดยถูกกฎหมาย
ให้เขียนสัญญากู้ยืมเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาเป็นการข่มขู่โดยถูกกฎหมาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง โดยปกติแล้วการถูกข่มขู่ให้ทำสัญญาใดๆ  จะมีผลทำให้สัญญานั้น  ตกเป็นโมฆะตามกฎหมาย  กล่าวคือ  ไม่ว่าจะเป็นสัญญากู้ยืมเงินห...
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  ๑๓๖๔  การแบ่งทรัพย์สินพึงกระทำโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่างเจ้าของรวม  หรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเ...
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  ๑๓๖๔  การแบ่งทรัพย์สินพึงกระทำโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่างเจ้าของรวม  หรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเ...
ไม่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ จึงไม่ได้รับหนังสือสอบถามจากนายทะเบียนผ่านไปรษณีย์ตอบรับ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
ไม่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ จึงไม่ได้รับหนังสือสอบถามจากนายทะเบียนผ่านไปรษณีย์ตอบรับ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5506/2561    นายทะเบียนขีดชื่อบริษัท ต.ออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างตาม ป.พ.พ.มาตรา 1246 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2541 แต่ต่...
กรณีลูกจ้างนำรถไปรถบุคคลอื่นนายจ้างและผู้ประกันภัยต้องรับผิดอย่างไร
กรณีลูกจ้างนำรถไปรถบุคคลอื่นนายจ้างและผู้ประกันภัยต้องรับผิดอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ประมวลฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนา...
กรรมการคนหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแล้วกรรมการคนอื่นไม่ยอมฟ้องคดีต่อศาล จะทำอย่างไร
กรรมการคนหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแล้วกรรมการคนอื่นไม่ยอมฟ้องคดีต่อศาล จะทำอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การเป็นกรรมการบริษัทย่อมได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น แต่ในบางครั้งการเป็นกรรมการบริษัทก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอาจจะกร...
การเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือครั้งแรกไม่เป็นธรรม เลิกจ้างไม่ได้
การเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือครั้งแรกไม่เป็นธรรม เลิกจ้างไม่ได้    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การกระทำผิดซ้ำคำเตือนนั้น จะต้องเป็นการจัดทำหนังสือเตือนเพื่อแจ้งให้แก่ลูกจ้างทราบ พร้อมกับระบุเหตุแห่งการกระทำความผิดนั้นๆไว้ในหน...
การเปลี่ยนเจตนาการครอบครองที่ดินแทน
การเปลี่ยนเจตนาการครอบครองที่ดินแทน    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง     ข้อเท็จจริงนี้ ทนายความเชียงใหม่ ขอเสนอเพื่อประกอบการเข้าในว่า การครอบครองที่ดินแทนบุคคลอื่น หากที่ดินดังกล่าวมีเจ้าของหลายคนผู้ถือแทนจะต้องการเปลี...
การเพิกถอนการให้ หากบุคคลภายนอกรับโอนที่ดินอีกทอดโดยสุจริตจะขอเพิกถอนไม่ได้
การเพิกถอนการให้ หากบุคคลภายนอกรับโอนที่ดินอีกทอดโดยสุจริตจะขอเพิกถอนไม่ได้  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การให้โดยเสน่หานั้น ผู้ให้อาจเพิกถอนการให้เพราะเหตุพฤติเนรคุณได้ แต่หากว่า ผู้รับการให้ได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้ไปให้แก่บุค...
การโอนสิทธิการเช่าทำได้หรือไม่
การโอนสิทธิการเช่าทำได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   บันทึกการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าจากส.ผู้เช่าเดิมมาเป็นจำเลยผู้เช่าใหม่ในหนังสือสัญญาเช่าตึกแถวหน้าแรกระบุไว้ว่าโจทก์ในฐานะผู้ให้เช่าจำเลยในฐานะผู้เช่าใหม่และส. ในฐานะผู้เช่าเดิมได...
การกระทำความผิดซ้ำคำเตือนนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้
การกระทำความผิดซ้ำคำเตือนนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อมีการว่าจ้างแรงงานให้ทำงานให้ จะต้องมีกฎหมายมาเกี่ยวข้องซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้หากเข้าเหตุกรณี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ...
การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้
การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การขอแก้ไขชื่อคู่ความ แม้จะดำเนินคดีไปจนถึงชั้นบังคับคดีแล้ว คู่ความก็สามารถแก้ไขให้ตรงต่อความเป็นจริงได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้น เป็นการพิมพ์ชื่อของค...
การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้
การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การขอแก้ไขชื่อคู่ความ แม้จะดำเนินคดีไปจนถึงชั้นบังคับคดีแล้ว คู่ความก็สามารถแก้ไขให้ตรงต่อความเป็นจริงได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้น เป็นการพิมพ์ชื่อของค...
การครอบครองปรปักษ์ไม่อาจสู้การจำนองโดยสุจริตได้
การครอบครองปรปักษ์ไม่อาจสู้การจำนองโดยสุจริตได้    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   จำเลยที่ 4 ได้รับการยกให้จากบิดา จากนั้นเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทและแบ่งปันที่ดินพิพาทให้ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตร ผู้ร้องเข้าครอบครองทำประโยชน์ต่อ...
การชุมนุมก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างเลิกจ้างได้
การชุมนุมก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างเลิกจ้างได้    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายที่จะชุมนุมกันเกี่ยวกับการทำงานได้ แต่ต้องกระทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากว่าลูกจ้างไม่ได้ชุมนุมโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถือ...
การซื้อขายที่ดิน ภบท5
การซื้อขายที่ดิน ภบท5    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง     แม้ว่าภายหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีนี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาท ภ.บ.ท. 5 เลขสำรวจที่ 250 หมู่ที่ 4 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหว...
การซื้อขายที่ดิน ภบท5
การซื้อขายที่ดิน ภบท5    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง     ผลของการซื้อ นส3 ไม่ได้จดทะเบียน ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า เพราะหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1989 มิใช่หนังสือสำคัญแสดงการกรรมสิทธิ์บุคคลจะพ...
การซื้อขายที่ดิน ภบท5
จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การซื้อขายที่ดิน ภบท5   แม้ว่าภายหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีนี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาท ภ.บ.ท. 5 เลขสำรวจที่ 250 หมู่ที่ 4 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มาจาก ส. สามี...
การซื้อทรัพย์ที่ดินได้มีการครอบครองปรปักษ์มาก่อน จะมีมีผลตามกฎหมายอย่างไร
การซื้อทรัพย์ที่ดินได้มีการครอบครองปรปักษ์มาก่อน จะมีมีผลตามกฎหมายอย่างไร    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง       ทนายความลำปางจะขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ว่า จะสามารถใช้ยันกับใครบ้าง ซึ่งตามกฎหมายแล้...
การซื้อที่ดินพร้อมบ้านพิพาทเป็นสิทธิของจำเลยซึ่งมีผลสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะกรรม
การซื้อที่ดินพร้อมบ้านพิพาทเป็นสิทธิของจำเลยซึ่งมีผลสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะกรรม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยทำหนังสือยอมรับว่าจำเลยนำเงินโจทก์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โจทก์ใ...
การต่อเติมภายหลังปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำ
การต่อเติมภายหลังปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การต่อเดิมภายหลังจากปลูกสร้างอาคารแล้ว แต่ส่วนที่ต่อเติมรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น การตอเติมภายหลังไม่ถือว่าเป็นการก่อสร้างโรงเรือนรุกล้ำในที่ดินของผู้อื่น แม้จ...
การนับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์
การนับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ทนายความลำปางจะเสนอการนับระยะเวลาในการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินจากที่ดินที่มีสิทธิครอบครองแล้วมีการออกโฉนดที่ดิน จึงเกิดปัญหาว่า สามารถนับระยะเวลาที่เป็นการครอบครอ...
การนับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์
การนับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ฐานรากรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น ถือว่าเป็นการครอบครองโดยเปิดเผยหรือไม่   การจะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์หรือภาระจำยอมโดยอายุความนั้น จะต้องคร...
การปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทางกฎหมายแล้ว มีผลอย่างไร
การปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทางกฎหมายแล้ว มีผลอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การทำสัญญากู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดย่อมมีนิติกรรมที่อาจแยกได้เป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนที่ ๑ การกู้ยืมเงินและส่วนที่ ๒ การคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่ก...
การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในทางภาระจำยอมไม่เป็นบุกรุก
การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในทางภาระจำยอมไม่เป็นบุกรุก   ภาระจำยอมนั้น ย่อมมีสิทธิใช้ประโยชน์บนที่ดินภารยทรัพย์ และเจ้าของที่ดินภารยทรัพย์ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเองตามปกติ เพียงแต่ว่า มาตรา 1390 ห้ามเจ้าของภารยทรัพย์ประกอบกรรมใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมคว...
การยินยอมของเด็กที่ให้ล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นความผิดฐานละเมิด
การยินยอมของเด็กที่ให้ล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นความผิดฐานละเมิด จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นเด็กหญิง ยินยอมให้จำเลยพยายามกระทำชำเราและกระทำอนาจาร การกระทำของจำเลยก็ยังเป็นการ...
การยินยอมของเด็กที่ให้ล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นความผิดฐานละเมิด
การยินยอมของเด็กที่ให้ล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นความผิดฐานละเมิด จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นเด็กหญิง ยินยอมให้จำเลยพยายามกระทำชำเราและกระทำอนาจาร การกระทำของจำเลยก็ยังเป็นการ...
การลักกระแสไฟฟ้าหรือเคลื่อนโทรศัพท์เป็นความผิดหรือไม่
การลักกระแสไฟฟ้าหรือเคลื่อนโทรศัพท์เป็นความผิดหรือไม่   การลักทรัพย์นั้น จะต้องมีองค์ประกอกของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยที่ผู้อ่านอาจต้องทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยว่า การเอาทรัพย์ไปนั้น เป็นการกระทำในลักษณะใด อย่างใดเรียกว่า เป็นการเคลื่อนที่ อย่างไรเรียกว่า เป็นทรัพย์สิน อันจะเป็นความผิดฐานล...
การลักทรัพย์
การลักทรัพย์ จะต้องมีองค์ประกอกของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยที่ผู้อ่านอาจต้องทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยว่า การเอาทรัพย์ไปนั้น เป็นการกระทำในลักษณะใด อย่างใดเรียกว่า เป็นการเคลื่อนที่ อย่างไรเรียกว่า เป็นทรัพย์สิน อันจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์   ทรัพย์ที่อาจเป็นทรัพย์ที่สามารถเป็นความผิดฐานลัก...
กู้ยืมเงินแต่ไม่ได้เจตนาทำสัญญาขายฝากผลเป็นอย่างไร
กู้ยืมเงินแต่ไม่ได้เจตนาทำสัญญาขายฝากผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อมีการกู้ยืมเงินระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้ว เจ้าหนี้มักจากเรียกให้ลูกหนี้หาหลักประกันมาเพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ โดยเจ้าหนี้อาจเรียกให้แก่ลูกหนี้ขาย...
ขณะทำพินัยกรรม ผู้ตายไม่รู้สึกตัว มีผลใช้บังคับได้หรือไม่
ขณะทำพินัยกรรม ผู้ตายไม่รู้สึกตัว มีผลใช้บังคับได้หรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การทำพินัยกรรมคือการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1646 และ 1647 แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะทำพินัยกรรม ผู้ตายไม...
ขณะทำสัญญาซื้อขายผู้ขายไม่แจ้งว่าที่ดินติดภาระจำยอม
ขณะทำสัญญาซื้อขายผู้ขายไม่แจ้งว่าที่ดินติดภาระจำยอม ผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การที่ผู้ขายปกปิดไม่แจ้งว่าที่ดินที่ทำการซื้อขายระหว่างกัน ติดภาระจำยอมกับที่ดินข้างเคียง มีผลทำให้สัญญาซื้อขายที่ดินตกเป็นโมฆียะ ผู้ซื้อมี...
ขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกนอกจากที่พินัยกรรมระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่
ขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกนอกจากที่พินัยกรรมระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง เมื่อผู้ตายทำพินัยกรรมไว้แล้ว ผู้ตายมักจะบุคคลให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย หากมีผู้มีส่วนได้เสียต้องการเป็นผู้...
ข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มเมื่อลูกหนี้ผิดนัด มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ
ข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มเมื่อลูกหนี้ผิดนัด มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง กรณีการทำสัญญากู้ยืมเงินมักจะระบุว่า  เมื่อมีการผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินแล้ว  เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะเรียกเอาดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยปก...
ขับรถทางเอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะถูกเสมอไปหรือไม่
ขับรถทางเอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะถูกเสมอไปหรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การกระทำโดยประมาทนั้น จะต้องพิจารณาว่า การกระทำเช่นนั้น วิญญูชนทั่วไปได้ปฎิบัติตนอย่างไรเป็นมาตรฐานในการชี้วัดว่า การกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยประมาทหรือไม่ หากพิจารณ...
ขายรถที่เช่าซื้อควรเปลี่ยนสัญญาหรือไม่
ขายรถที่เช่าซื้อควรเปลี่ยนสัญญาหรือไม่ จากใจ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การทำสัญญาเช่าซื้อนั้น  เป็นการทำสัญญาเช่าและสัญญาซื้อขายไปในตัวโดยสัญญาฉบับเดียวกัน  จึงมีชื่อเรียกว่า  สัญญาเช่าซื้อ  โดยสัญญาเช่าซื้อนั้น...
ขายอาคารพาณิชย์ที่ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ผ่านมีผลเป็นอย่างไร
ขายอาคารพาณิชย์ที่ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ผ่านมีผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ผู้ซื้อหลายๆ ท่าน อาจเกิดปัญหาว่า ซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์แล้วเกิดปัญหาว่า ใบอนุญาตก่อสร้างที่เจ้าของโครงการได้ขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐแ...
ขายอาคารพาณิยช์ที่ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ผ่านมีผลเป็นอย่างไร
ขายอาคารพาณิยช์ที่ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ผ่านมีผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ผู้ซื้อหลายๆ ท่าน อาจเกิดปัญหาว่า ซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์แล้วเกิดปัญหาว่า ใบอนุญาตก่อสร้างที่เจ้าของโครงการได้ขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐแ...
คนต่างด้าวก็สามารถครอบครองปรปักษ์ได้
คนต่างด้าวก็สามารถครอบครองปรปักษ์ได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   แม้คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการซึ่งกำหนดโดยกฎกระทรวงและต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตาม ป.ที่ดิน มาตรา 86 แต่ ป.ที่ดิน...
ครอบครองปรปักษ์ที่ดินที่ติดจำนองจำนองย่อมติดไปด้วย
ครอบครองปรปักษ์ที่ดินที่ติดจำนองจำนองย่อมติดไปด้วย   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา  ๑๓๘๒  บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริม...
ครอบครองปรปักษ์ยกขึ้นต่อสู้จำนองไม่ได้
ครอบครองปรปักษ์ยกขึ้นต่อสู้จำนองไม่ได้    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6445/2562   จำเลยที่ 4 ได้รับการยกให้จากบิดา จากนั้นเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทและแบ่งปันที่ดินพิพาทให้ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตร ผู...
ความผิดตามมาตรา ๑๖๘ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นอย่างไร
ความผิดตามมาตรา ๑๖๘ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งมาตรา ๑๖๘ นั้น เป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของสัญญาทุกประเภท โดยกำหนดเรื่องของการเสนอและสนองระหว่างคู่สัญญามาพิจารณาว่า สั...
ความผิดที่มีอัตราโทษสูงขึ้นอยู่ในมาตรา ๓๓๕
ความผิดที่มีอัตราโทษสูงขึ้นอยู่ในมาตรา ๓๓๕ แห่งประมวลกฎหมาย บัญญัติว่า              ผู้ใดลักทรัพย์(1) ในเวลากลางคืน(2) ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรือในที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุ เหตุทุกขภัยแก่รถไฟ หรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสาร หร...
คำพิพากษาในส่วนแพ่งไม่ผูกพันคู่ความในคดีอาญา
คำพิพากษาในส่วนแพ่งไม่ผูกพันคู่ความในคดีอาญา จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   แม้ในคดีแพ่งคำพิพากษาในส่วนแพ่งจะถึงที่สุดไปแล้วก็ตาม แต่การชั่งน้ำหนักของพยานหลักฐานในคดีอาญากับคดีแพ่งไม่เหมือนกัน กล่าวคือ ในคดีอาญาจะต้องรับผิดให้ปราศจากข้อ...
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1880/2542
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1880/2542 คำว่า "โทรศัพท์" สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนอธิบายว่าโทรศัพท์เป็นวิธีแปลงเสียงพูดให้เป็นกระแสไฟฟ้าแล้วส่งกระแสไฟฟ้าให้กลับเป็นเสียงพูดอีกครั้งหนึ่ง สัญญาณโทรศัพท์จึงเป็นกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจากเสียงพูดเคลื่อนที่ไปตามสายลวดตัวนำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การที่จำเลย ลักเอาส...
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6006/2561
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6006/2561 ที่ดินอันตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 เพียงแต่ทางภาระจำยอมนี้ทำให้จำเลยที่ 1 ต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์นั้นเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1387 ...
คำมั่นจะให้เช่าเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว
คำมั่นจะให้เช่าเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   หนังสือสัญญาเช่ามีข้อตกลงว่า ผู้ให้เช่าสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญานี้แล้ว ผู้ให้เช่าก็จะให้ผู้เช่าได้เช่าต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี ทั้งนี้ โดยผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให...
คำว่า ไถ่คืนในภายหลัง ในสัญญา เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้
นิติกรรมใดที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินไปแล้ว เจ้าหนี้สามารถเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ขอเรียนว่า ไม่ต้องพิสูจน์ถึงว่า บุคคลภายนอกรู้ว่าการทำนิติกรรมกับลูกหนี้นั้น ทำให้เจ้าหนี้เส...
คำสั่งเสียด้วยวาจาให้เป็นผู้จัดการศพก่อนตาย มีผลใช้บังคับได้หรือไม่
คำสั่งเสียด้วยวาจาให้เป็นผู้จัดการศพก่อนตาย มีผลใช้บังคับได้หรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การจัดการทำศพเป็นกิจการซึ่งไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตาย การจะทำให้บังเกิดผลบังคับได้ตามกฎหมายต้องแสดงเจตนาโดยทำเป็นพินัยกรรมตาม ป.พ.พ. มา...
คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนำดอกเบี้ยมาหักเงินต้นได้
คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนำดอกเบี้ยมาหักเงินต้นได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง หลายๆ  ท่านที่คงเคยได้ไปกู้ยืมเงินนอกระบบบ้าง  หรือกู้ยืมเงินเพื่อนบ้าง  ซึ่งการกู้ยืมเงินอาจจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  ๒  ...
คืนรถที่เช่าซื้ออย่างไรไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง
คืนรถที่เช่าซื้ออย่างไรไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง มีหลายคนสอบถามเข้ามากับสำนักงานว่า คืนรถที่เช่าซื้ออย่างไรไม่ต้องจ่ายส่วนต่างหรือค่าขาดประโยชน์ตามสัญญาเช่าซื้อ   โดยสำนักงานได้พิจารณาหลักเกณฑ์การคืนรถที่เช่าซื้...
จอดรถขวางทางทำให้เข้าออกลำบากในหมู่บ้านจัดสรรฟ้องขับไล่ได้
จอดรถขวางทางทำให้เข้าออกลำบากในหมู่บ้านจัดสรรฟ้องขับไล่ได้    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   หลายๆคนเมื่อซื้อบ้านจัดสรรจากโครงการหมู่บ้านจัดสรรแล้ว  มีการจอดรถยนต์บนถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร  จนทำให้เข้าออกลำบาก  ...
ชำระดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถนำมาหักกับต้นเงินได้
ชำระดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถนำมาหักกับต้นเงินได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การที่จำเลยยอมชำระดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้แก่โจทก์ ถือได้ว่าเป็นการชำระหนี้ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 411 จำเลยหาอาจเรียกร้องให้ค...
ชำระหนี้จำนองแทนแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิผู้รับจำนอง
ชำระหนี้จำนองแทนแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิผู้รับจำนอง จากใจ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใช้หนี้ตามสัญญาจำนองแทนลูกหนี้จนเป็นที่พอใจของธนาคารเจ้าหนี้ผู้รับจำนอง และมีการไถ่ถอนจำนองแล้ว ย่อมเข้ารับช่...
ซื้อขายทองอำพรางการกู้ยืมเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ซื้อขายทองอำพรางการกู้ยืมเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง โจทก์บรรยายฟ้องความผิดตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 เพียงว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันให้ผู้เสียหายทำสัญญาซื้อขายทองรูปพรรณสร้อยคอทองคำลายโซ่กลม ในลักษ...
ซื้อขายที่ดินแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายมีผลเป็นอย่างไร
ซื้อขายที่ดินแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายมีผลเป็นอย่างไร  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การซื้อขายที่ดินนั้นมีหลายประเภท  ซึ่งการซื้อขายที่ดินแต่ละประเภทมีวิธีการซื้อขายที่แตกต่างกัน  โดยที่ดินมีประเภทขายที่ดินดังนี้  ๑.ที...
ซื้อขายที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอน จะมีผลอย่างไรในทางกฎหมาย ตอน ๒
ซื้อขายที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอน จะมีผลอย่างไรในทางกฎหมาย ตอน ๒    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง     ข้อกำหนดห้ามโอนที่ดินภายใน 10 ปี ตามประมวลกฎหมายที่ดินนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อจะควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงจากผู้รับโฉ...
ซื้อขายที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอน จะมีผลอย่างไรในทางกฎหมาย ตอน ๒
ซื้อขายที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอน จะมีผลอย่างไรในทางกฎหมาย ตอน ๒   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ข้อกำหนดห้ามโอนที่ดินภายใน 10 ปี ตามประมวลกฎหมายที่ดินนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อจะควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงจากผู้รับโฉนดที่ดินไปเป็น...
ซื้อขายที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอน จะมีผลอย่างไรในทางกฎหมาย ตอน ๒
ซื้อขายที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอน จะมีผลอย่างไรในทางกฎหมาย ตอน ๒   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วต้องทำอย่างไร   ทนายความลำปางจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ย...
Page 1 |  2 | 
Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×